செய்திகள் மற்றும் நிகழ்வுகள்

 • ஆகஸ்ட் 27, 2020

  இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தூதர் மற்றும் கௌரவ காணி அமைச்சருக்கு இடையே நட்புரீதியான சந்திப்பு…

  மேலும் வாசிக்க
 • ஆகஸ்ட் 14, 2020

  அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
 • ஆகஸ்ட் 13, 2020

  கௌரவ அமைச்சர் அவர்களின் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

  மேலும் வாசிக்க
Top