இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தூதர் மற்றும் கௌரவ காணி அமைச்சருக்கு இடையே நட்புரீதியான சந்திப்பு…

இலங்கை ஜனநாயக சோசலிச குடியரசின் ரஷ்ய கூட்டமைப்பின் தூதர் யூரி பி. மேட்டரி (Yuri B. Materiy)  அவர்களுடன் கௌரவ காணி அமைச்சர் எஸ்.எம். சந்திரசேன அவர்கள் 2020.08.27 அன்று (இன்று) காணி அமைச்சில் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்டார்.

 

no images were found

Top