சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சின் செயலாளர் கடமைகளைப் பொறுப்பேற்பு

சுற்றுலாத்துறை மற்றும் காணி அமைச்சின் செயலாளராக திரு. டப்ளியூ.ஏ.சூலானந்த அவர்கள் 2022.07.25 ஆம் திகதி காணி அமைச்சில் தனது கடமைகளைப் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்.

Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort buy instagram followers anadolu yakası escort