2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி மற்றும் தகவல் அதிகாரியின் விபரங்கள்

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி -

 
திருமதி. எஸ். எஸ். குருகே
பதவி: மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)
முகவரி: காணி அமைச்சு, 1200/6, “மிஹிகத்த மெதுர”, ரஜமல்வத்தை வீதி, பத்தரமுல்லை.
தொலைபேசி இலக்கம்: 011-2887441
தொலைநகல் இலக்கம்: 011-2887404
மின்னஞ்சல்: adsec_admin@landmin.gov.lk

தகவல் அதிகாரி -

 
பெயர்: திருமதி சூர்யா பி. சிறிமான்ன
பதவி: பணிப்பாளர் (காணி எடுத்துக்கொள்ளல்)
முகவரி: காணி அமைச்சு, 1200/6, "மிஹிகத்த மெதுர", ரஜமல்வத்தை வீதி, பத்தரமுல்லை.
தொலைபேசி இலக்கம்: 011-2887441
தொலைநகல் இலக்கம்: 011-28874044
மின்னஞ்சல்: sas_admin@landmin.gov.lk
Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort gaziantep escort gaziantep escort kayseri escort anadolu yakası escort Kayseri Escort
porno izle hard porno Rus porno izle Türk Porno Sikiş izle HD Sex Video Cici Anne