2016 ஆம் ஆண்டின் 12 ஆம் இலக்க தகவலுக்கான உரிமைச் சட்டம்


நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி மற்றும் தகவல் அதிகாரியின் விபரங்கள்

நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரி -

 
திருமதி. எஸ். எஸ். குருகே
பதவி: மேலதிக செயலாளர் (நிர்வாகம்)
முகவரி: காணி அமைச்சு, 1200/6, “மிஹிகத்த மெதுர”, ரஜமல்வத்தை வீதி, பத்தரமுல்லை.
தொலைபேசி இலக்கம்: 011-2887441
தொலைநகல் இலக்கம்: 011-2887404
மின்னஞ்சல்: adsec_admin@landmin.gov.lk

தகவல் அதிகாரி -

 
பெயர்: புபுதிக்கா எஸ்.பண்டார
பதவி: சிரேஷ்ட உதவிச் செயலாளர் (நிர்வாகம்)
முகவரி: காணி அமைச்சு, 1200/6, "மிஹிகத்த மெதுர", ரஜமல்வத்தை வீதி, பத்தரமுல்லை.
தொலைபேசி இலக்கம்: 011-2797544
தொலைநகல் இலக்கம்: 011-2887404
மின்னஞ்சல்: sas_admin@landmin.gov.lk
Top
istanbul escort istanbul escort marmaris escort istanbul escort izmit escort izmir escort kartal escort bodrum escort sakarya escort istanbul escort ankara escort gaziantep escort gaziantep escort gaziantep escort buy instagram followers anadolu yakası escort